Eu logo nagy

GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése

Kedvezményezett neve:
Siófoki Szakképzési Centrum

Projekt rövid leírása:
A „Ginopos” célkitűzések megvalósításához projektünk a következő kompetencia elsajátíttatását tűzi ki célul az alapvető munkaerő-piaci és az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez szükséges kulcskompetenciák közül: „idegen nyelveken folytatott kommunikáció (amely az anyanyelven folytatott kommunikáció fő készségein felül magában foglalja a közvetítés és az interkulturális megértés készségeit is. A projekt közvetlen célcsoportja: a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság, ezen belül kiemelten a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7.§ (1) df) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek.
Projektünk 1003 fő képzésbe vonásával és a lemorzsolódás hatékony kezelése folytán 883 fő tanúsításával járult hozzá az Operatív Program programspecifikus célértékeinek eléréséhez, illetve a képzéseket kiegészítő fejlesztésekkel, szakmai szolgáltatásokkal biztosítottuk a képzésben résztvevőknek a munkaerő-piaci kompetenciák fejlődését is.
A projekt a kitűzött célokat teljesítette, és így eredményesen zárult.

Projekt azonosító száma:
GINOP-6.1.3-17-2018-00019

Projekt címe:
Idegen nyelvi készségek fejlesztése

Támogatás összege:
150 000 000 Ft

Támogatás mértéke:
100 %

Projekt kezdete:
2019.04.01

Projekt fizikai befejezése:
2021.03.31.

 

A projekt ismertetése

Jelentkezési lap

Ügyfélszolgálat

Tájékoztató

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Szerződések

szecheny2020
szechenyi_2020_logo_allo_color_RGB
EU_zaszlo_text_RGB_hu
logo-kormany-grey

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

magyar_logo
2_infoblokk_2020_ESZA_3C
infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA
Kép 2.
ginop613_1
Eu logo nagy