BALATON 4.0

balaton_4_0_plakat

Jelentkezési határidő: 2022. február 17. 16:00

 

A Siófoki Szakképzési Centrum a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökséggel együttműködésben, Balaton 4.0 néven, projekt alapú versenyt hirdet a Balaton Régió szakképzésben tanuló 9-13. évfolyamos tanulói számára.

 

Cél

 

A verseny célja, a diákok összetett, stratégia alapú gondolkodásának fejlesztése, a vállalkozói szemlélet kialakítása, valamint a csapatmunkában rejlő lehetőségek bemutatása. Szeretnénk rávilágítani, hogy a vállalati célok mellett kiemelkedő jelentőséggel bír a felelős üzletvitel, a természeti erőforrások hatékony felhasználása, a tevékenység vagy termék környezeti hatásainak minimalizálása és környezetünk megóvása.

Olyan innovatív és Balaton vagy régió specifikus termék vagy szolgáltatási ötleteket várunk, amely hozzájárulhat a térség fejlődéséhez és/vagy megóvásához.

 

A verseny menete

 

A verseny első fordulója 2022. február 21-én indul a Követ Egyesület “Vállalati fenntarthatóság” előadásával, és április 29-én fejeződik be a végső versenyfeladat leadásával. A Balaton 4.0 verseny átöleli a három iskolai témahetet. Mindegyik témahét után a versenyzők benyújtják a témahétre kiírt munkájukat, majd legkésőbb április 29-ig leadják a végső anyagot. A második fordulóba kerülő legjobb csapatok összefoglaló prezentációt készítenek, és innovatív vállalati ötletüket a zsűri előtt bemutatják. A két forduló együttes értékeléséből kerül kiválasztásra a legjobb három csapat.

A versenyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk.

Jelentkezési határidő: 2022.02.17.

Jelentkezni az alábbi linken, vagy az oldal alján lehet:

LINK

A versenyre az alábbi adatok megadásával lehet jelentkezni:

 • Iskola neve
 • Csapattagok neve és évfolyama
 • Választott projekt megnevezése
 • Kapcsolattartási e-mail cím

 

Ütemterv és feladatok

 

A projekt keretében egy innovatív szolgáltatást vagy terméket kell kitalálni és elkészíteni a termék gyártására, piacra vitelére vonatkozó projekttervet.

 

Első forduló:

I. Követ Egyesület “Vállalati fenntarthatóság” online előadás /2022. február 21./

 

II. Pénz 7, Pénzügyi és vállalkozói témahét /2022. március 7-8./

A kidolgozandó projektterv pénzügyi és vállalkozói ismeretekre vonatkozó elmeinek elkészítése és a munkaverzió beküldése az alábbi tartalommal:

  1. Vállalkozás rövid bemutatása (célja, előállítandó/forgalmazandó termék(ek)/szolgáltatás(ok) köre)
  2. Működési terv (vállalat működésének bemutatás, termék esetén gyártási folyamat bemutatása)
  3. Kockázatbecslés (milyen lehetséges nehézségekkel, veszélyekkel kell számolni, SWOT-analízis)
  4. Pénzügyi terv (kezdeti befektetés, bevételi becslés, ráfordítási költségek, későbbi tervezett beruházások)

Határidő: 2022. március 21.

 

III. Digitális témahét /2022. Április 4-8/

A kidolgozandó projektterv kommunikációs, marketing ismeretekre vonatkozó elmeinek elkészítése és a munkaverzió beküldése az alábbi tartalommal:

  1. Vállalkozás piacra történő bevezetése, célcsoport meghatározása
  2. Honlap tervezet (menüpontok és tartalma, színvilág, design – digitális terv készítése nem kötelező, de megléte többletpontot eredményez)
  3. Kommunikációs terv Trelloban (hol, milyen eszközökkel kommunikálnának, milyen platformokon történő jelenlétet tartják fontosnak, poszt tervek készítése)
   A táblára történő meghívás linkjét helyezzék el a dokumentumban!

Határidő: 2022. április 8.

 

IV. Fenntarthatósági témahét / 2022. április 25-29./

 1. Fenntartható fejlődés és felelős üzletvitel (célok megjelölése, kiemelt figyelemmel a természeti erőforrások fenntartható használatára és a klímavédelemre, célok megvalósításának lehetőségei).
 2. Termék előállítása esetén ökológiai lábnyom minimalizálásának lehetőségei.
  A csapatok feladata, hogy a témahéten elhangzott ismereteket beépítsék a projekttervükbe.

A fenti tartalmak elkészítéséhez szükséges ismeretekkel a témahét során szakmai előadásokon ismerkedhetnek meg a csapatok. Az előadások online formában lesznek megtekinthetőek.

 

A végleges projektterv leadási határideje: 2022. április 29.

 

Második forduló – DÖNTŐ

V. Összefoglaló prezentáció /A döntő 2022. május 16-22. között az Európai Szakképzési Héten kerül megrendezésre/

Projekt zárásaként a második fordulóba jutó csapatok prezentációban mutatják be projekttervüket, mely egy lehetséges Startup befektető meggyőzésére kell, hogy irányuljon. Foglalják össze mitől innovatív és fenntartható a vállalkozás, miben tűnik ki a versenytársak közül, milyen mértékű profitra lehet számítani és miért lenne érdemes a vállalkozásba befektetni. Vázoljanak fel egy jövőképet is, hogyan látják magukat 10 év múlva a Balaton régióban. A prezentáció elkészítése során vázlatos megjelenítésben és ne folyó szövegben gondolkodjanak, minél több és hatásos vizuális elem (diagram, táblázat, kép) beépítésével. A projektmunkák prezentálására a zsűri előtt kerül majd sor a döntő alkalmával.

 

Szakmai és ismeretszerzési támogatás

 

A verseny színvonalas lebonyolítása érdekében a versenyt szakmai-mentorok is támogatják, akik a témakörökhöz kapcsolódóan előadást tartanak, majd lehetőséget biztosítanak konzultációra.

A szervezők szakmai háttéranyagot biztosítanak a résztvevő csapatok számára, melynek letöltésére az előadásokat követően kapnak tájékoztatást.

 

Versenyfeladat formai követelményei

 

Kérjük a témahetek feladatait PDF formátumban leadni, a fejezetcímek megjelölésével. A leadott munkákban minden esetben fel kell tüntetni az iskola nevét, a projekt megnevezését és a részt vevő diákok nevét.

A végső versenyfeladat leadásakor kérjük a leadni kívánt anyagot egy PDF dokumentumban egyesíteni.

 

A projektfeladat értékelési szempontjai

 

 • Vállalkozási ötlet eredetisége, annak innovatív voltja
 • Elkészült produktum tartalmi értékelése (egyes témák kifejtésének gazdagsága, szakmai tartalma, illetve projekt komplexitása)
 • Digitális témahetet érintő projektmunka kreatív tartalma
 • Fenntarthatósági elvek érvényesülése

Díjazás (egyénenként)

 

 1. díj: Notebook
 2. díj: Adrenalin élménycsomag
 3. díj: JBL fülhallgató/hangszóró

A projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával valósul meg.

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium

BalatonFejlesztésiTanács