2017-1-HU01-KA102-035352 számú
„A Siófoki Szakképzési Centrum Barossos diákjai nemzetközi tapasztalatszerzésen” című pályázat