szechenyi_2020_fokep

GINOP-6.1.3-17 Idegen nyelvi készségek fejlesztése

Kedvezményezett neve: Siófoki Szakképzési Centrum
Projekt rövid leírása: A Siófoki Szakképzési Centrum 2018. februárjában pályázatott nyújtott be az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozású forrás terhére meghirdetett „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című, GINOP-6.1.3-17 kódszámú felhívásra. Az elnyert támogatási összeg 150.000.000.- Ft. Projekt címe: Idegen nyelvi készségek fejlesztése Szerződés száma: GINOP-6.1.3-17-2018-00019 Támogatás összege, összköltség (Ft): 150 000 000 A projekt megvalósításának kezdete: 2019.04.01., a projekt fizikai befejezése: 2021.03.31. A PROJEKT CÉLJA, A „Ginopos” célkitűzések megvalósításához projektünk a következő kompetencia elsajátíttatását tűzi ki célul az alapvető munkaerő-piaci és az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez szükséges kulcskompetenciák közül: „idegen nyelveken folytatott kommunikáció (amely az anyanyelven folytatott kommunikáció fő készségein felül magában foglalja a közvetítés és az interkulturális megértés készségeit is. A projekt közvetlen célcsoportja: a munkaképes (16-65 év) korú, idegen nyelvből készségekkel nem vagy alacsony szinten rendelkező, legfeljebb középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező lakosság, ezen belül kiemelten a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7.§ (1) df) pontjában meghatározott köznevelési intézményekkel tanulói jogviszonyban álló, nem tanköteles korú, 16-25 év közötti személyek.
Projektünk 1003 fő képzésbe vonásával és a lemorzsolódás hatékony kezelése folytán 883 fő tanúsításával járult hozzá az Operatív Program programspecifikus célértékeinek eléréséhez, illetve a képzéseket kiegészítő fejlesztésekkel, szakmai szolgáltatásokkal biztosítottuk a képzésben résztvevőknek a munkaerő-piaci kompetenciák fejlődését is.
A projekt a kitűzött célokat teljesítette, és így eredményesen zárult.
Projekt azonosító száma: GINOP-6.1.3-17-2018-00019
Projekt címe: Idegen nyelvi készségek fejlesztése
Támogatás összege:  150 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt kezdete: 2019.04.01
Projekt fizikai befejezése: 2021.03.31.

  1. A projekt ismertetése
  2. Jelentkezési lap
  3. Ügyfélszolgálat
  4. Tájékoztató
  5. Sajtóközlemény
  6. Szerződések